ProMe, projektin- ja prosessinhallintakoulutus

Aika 27.09.2022 – 16.02.2023

Paikka Oulu

Julkaistu: 25.05.2022

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

TE-Liven tallenne löytyy tästä linkistä >

Koulutus antaa sinulle valmiudet johtaa projekteja ja prosesseja suunnitelmallisesti huomioiden aikataulut, kustannukset ja työmäärät. Opit toimimaan projektihallinnan asiantuntemusta vaativissa kehittämishankkeissa.

Koulutuksessa käydään läpi kaikki projektin elinkaaren vaiheet ideasta suunnittelun kautta toteutukseen ja projektin päättämiseen. Koulutuksesta saat tehokkaita työkaluja, käytännön toimintamalleja havainnollisten esimerkkien kautta sekä tietoa viimeisimmistä tutkimuksista.

Työssäoppiminen kestää 70 päivää ja tavoitteena on, että opiskelija luo itselleen pysyvän työpaikan koulutuksen aikana.

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

ProMe-koulutus on KEKO-koulutus, jossa yhdistetään rekrytoivien pk-yritysten kehittämistarpeet ja korkeasti koulutettujen työnhakijoiden osaaminen. Tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista eri osa-alueilla ja tuottaa rekrytoivalle pk-yritykselle osaavaa työvoima.

Koulutuksen sisältöalueita:

 • Prosessien hallinta pk-yrityksissä
 • Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen
 • Projektit osana liiketoimintaa
 • Projektinhallinnan menetelmät ja työkalut
 • Prosessien kehittämisen menetelmät ja työkalut
 • Tuotannon ohjaus – ihmiset, automaatio ja robotiikka
 • Projektinhallinnan osa-alueet käytännössä
 • Projektin suunnittelu, seuranta ja dokumentointi
 • Prosessijohtamisen periaatteet
 • Prosessisimulaatio
 • Laadunhallinta ja laatuprosessit
 • Liiketoiminta ja yrittäjyys – strategiasta operatiiviseen toimintaan
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Talous-, laskenta- ja rahoitusosaaminen
 • Viestintä, vuorovaikutustaidot ja verkostoituminen
 • Caset ja yritysvierailut

Lataa koulutuksen esite tästä!

Koulutusaika

27.9.2022 – 16.2.2023
Koulutuksen toteutus: lähiopetusta 12 pv, kontaktiopetusta 6 pv (Teams-alustalla), etä- ja verkko-opetusta 12 pv ja työssäoppimista 70 pv. Kokonaiskesto 100 päivää.

Hakeutuminen

Hakeudu TE-toimiston kautta 9.9.2022 mennessä! Koulutuksen numero 707324

Hakeudu Te-toimiston sivuilla tästä linkistä >

Huom! Kun hakeudut koulutukseen, lähetä CV:si myös Esmolle osoitteeseen koulutus@esmo.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

Seppo Pannula, puh. 044 354 4871
seppo.pannula@esmo.fi

Riitta Kähkönen, puh. 040 5887600
riitta.kahkonen@esmo.fi

Pasi Kinnunen, puh. 050 556 5110
pasi.kinnunen@esmo.fi

Katso myös