Hauskuuksia horisontissa…

Julkaistu: 04.01.2019

Nyt on aika taas muistella hieman mennyttä ja suunnitella tulevaa vuotta. Menneestä vuodesta jäi päällimmäisenä mieleen kaikki viranomaisista johtuneet muutokset. Alkuvuoden tilinpäätösajan perään astui toukokuussa voimaan Euroopan yhtenäinen tietosuoja-asetus, GDPR. Asetus aiheutti meille valtavasti lisätöitä ja paperihommia, vaikka sinällään toiminta ei meillä juuri muuttunut, koska tähänkin saakka tietoturva-asiat on olleet meillä hyvin hoidettuna. Valtavan tiedotusrumban jälkeen tuntuu, että GDPR on kauttaaltaan joka paikassa lakaistu enemmän ja vähemmän maton alle.

Kesälomien jälkeen oli vuorossa toinen iso rutistus. Tulorekisteri ja sen mukanaan tuomat muutokset palkanlaskennan prosesseihin ja totuttuihin käytäntöihin kuten esimerkiksi palkkaennakosta luopuminen. Muutoksesta johtuen hyvin toimivat Katso -tunnisteet ovat tulossa tiensä päähän ja tilalle tulee väestörekisterikeskuksen hallinnoimat Suomi.fi valtuudet. Syksyn olemmekin kovasti tiedottaneet asiasta ja tehneet uusia tunnuksia. Voin kertoa, että uusien valtuuksien saaminen noin tuhannelta asiakkaalta ei ole aivan vaivatonta kun pitää käyttää palvelua joka on vielä keskeneräinen…

Loppuvuoden olemmekin tehneet erilaisia tulorekisterisäätöjä ja kouluttaneet käyttämään ja toimimaan sen vaatimalla tavalla. Tulorekisteriin tulee ilmoittaa maksetut palkat viiden päivän kuluessa maksupäivästä, eli siitä kun raha on ollut saajalla käytettävissä. Tulorekisteri on lisännyt ja tulee lisäämään merkittävästi palkanlaskentaan liittyvää työtä. Hyvässä lykyssä tämä ei näy yrittäjälle juuri mitenkään, jos palkanlaskenta on ulkoistettu hoidettavaksi tilitoimistolle. Yrittäjän tulee kuitenkin pitää palkanlaskija entistä paremmin ajan tasalla palkansaajia koskevista muutoksista, poissaoloista ym. tiedoista ja tämä on varmasti yksi asia joka vaatii muutosta totuttuun tapaan toimia. Nyt alkuvuoden päivinä olemme lähettäneet ilmoituksia tulorekisteriin ja päässeet kokeilemaan sen toimivuutta. Vielä ei voi puhua, että kaikki toimisi kuin rasvattu, mutta toivotaan että jonain päivänä tästä valtavasta rupeamasta on meille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Mitäpä ensi vuosi tuo mukanaan? Ainakin se tuo mukanaan uuden rahapesulain ja sen valvontarekisterin, jota koskevat säännökset tulevat voimaan 1.7.2019. Aluehallintovirasto tulee valvomaan jatkossa mm. tilitoimistoja. Meidän velvollisuus on ollut ja tulee entistä vahvemmin olemaan asiakkaan tunteminen ja asiakkaan liiketoiminnan tunteminen. Kirjanpitäjä on ilmoitusvelvollinen aluehallintovirastolle, jos jokin asia liiketoiminnassa on epäilyttävä ja tilitoimistona arvioimme asiakkuuksia yhä tarkemmin täyttyvätkö kaikki hyvän kirjanpitotavan ja rahanpesulain vaatimat asetukset. Jos emme pysty toimimaan läpinäkyvästi kaikilta osin niin emme pysty jatkamaan asiakassuhdetta.

Yrittäjälle tämä tarkoittaa lisätyötä sen osalta, että heidän tulee ilmoittaa kaikki tosiasialliset edunsaajat Patentti-ja rekisterihallitukselle sähköisesti 1.7.2019 alkaen ja 1.7.2020 mennessä. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa tai muuten käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Yhteisöjen osalta tosiasiallisena edunsaajana pidetään henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus tai ääniosuus yhteisössä. Jos tällainen omistus- tai äänivaltaosuus on toisen oikeushenkilön hallussa, yhteisön on selvitettävä, ketkä luonnolliset henkilöt voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä omistavassa oikeushenkilössä. Tällöin tulee huomioida, että asema voi perustua muun muassa osakassopimukseen. Palataan tähän asiaan tarkemmin keväällä…

Vaikuttaa siis siltä, että tänäkin vuonna tulemme lähettämään asiakkaille rutkasti infoa ja tiedotteita koskien voimassa olevia ja tulevia uudistuksia.

Välillä onneksi voimme lähestyä vähän hilpeimmissäkin tunnelmissa esimerkiksi kun pidämme Raahen uusien toimitilojen avajaiset perjantaina 1.2.2019. Toivotamme tuolloin kaikki vanhat ja uudet asiakkaamme, sekä yhteistyökumppanit tutustumaan uusiin tiloihin ja viihtymään toistemme seurassa!

Lue myös