Nuoren kannattaa pitää haaveistaan kiinni

Julkaistu: 03.02.2017

Julkisuudessa on käsitelty runsaasti ammatillisen koulutuksen leikkauksia, ja onpa jopa pohdittu mitä yksiköitä lakkautetaan. Näitä keskusteluja ovat harrastaneet juuri koulutuksenjärjestäjät itse. Tämä negatiivinen viestintä on saattanut vaikuttaa monen nuoren mielenkiintoon hakeutua ammatilliseen koulutukseen. Tällainen epävarmuus on turhaa! Jos ammatillinen kiinnostus on selvillä ja työhön siirtyminen häämöttää mielessä, omasta valinnasta kannattaa pitää kiinni. Jos tulevaisuus ei näin selvältä näyttäytyisikään, on hyvä tietää, että ammatillisen koulutuksen polku kantaa vaikkapa tohtorikoulutukseen asti. Erinomainen valinta peruskoulun päättävälle nuorelle on ns. kaksoistutkinnon suorittaminen – tällöin saavutetaan sekä ammatillinen – että ylioppilastutkinto.  Ja työelämän kiinnostus nuoren rekrytoinnista on taattu!

On kuitenkin totta, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat nyt rajuja. Takavuosien Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alan valtionbudjetti kasvoi suoraan koulutuksen järjestäjien keskimääräisten kustannusten perusteella ja seuraavat yksikköhinnat kohosivat automaattisesti vuosi vuodelta. Tällaista menoa kestävyysvajeessa oleva kansantalous ei kestä niin ammatillisen koulutuksen kuin minkään muukaan yhteiskunnan ylläpitämän palvelun osalta.

Nyt voimakkaasti alijäämäiset koulutusorganisaatiot eivät ole helppoja johtaa ja vaativat henkilöstöltään paljon. Rajalliset resurssit pitää saada tehokkaasti palvelemaan aitoja asiakkaitaan, opiskelijoita. On tarjottava yhä rajallisemmilla resursseilla yhä monipuolisempia ja opiskelijakeskeisimpiä oppimispolkuja, jotka tähtäävät sekä työllistymiseen että jatko-opiskeluun. Byrokraattiset, hallinnolliset hahmotelmat eivät ole ratkaisuja vaan aito opiskelijan ja työelämän palveleminen. Vikkelät ja nopeaälyiset organisaatiot selviävät muutoksista, jos niiden taloudelliset voimavarat kestävät sopeutusvaiheen.

Tänään nuoren kannattaa valita vielä herkemmällä korvalla aistiva ammatillinen oppilaitos tai lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistelmä. Näillä valinnoilla nuori varmistaa tulevan työpaikkansa tai jatko-opiskelunsa.

Lue myös